Ngành tư pháp phải bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành Tư pháp tìm giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V sáng 1/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp không ngừng được củng cố, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho ngày càng nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề hơn, nhưng cũng vinh dự, vẻ vang hơn.

Hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch

Trong nhiệm kỳ này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành hơn 70 luật, trong đó có những đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công dân…

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức

“Tôi cũng đánh giá cao thời gian qua Bộ Tư pháp đã rất nỗ lực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham mưu giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, gỡ bỏ các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn, cản trở, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới nay, nước ta đã hình thành hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Từ đó, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, đánh giá cao…

Ngoài ra, chất lượng công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  ngày càng được nâng  cao. Nhiều quy định, văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo đã được xử lý, nhận được sử đồng tình, ủng hộ của xã hội, người dân.

Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thiết thực bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân.

Với vai trò đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết các tranh chấp quốc tế về đầu tư, thương mại, Bộ Tư pháp đã bảo vệ thành công một số vụ kiện, góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích quốc gia về mặt pháp lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong ngành tư pháp, pháp chế tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, đạt được những kết quả này có phần đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước do ngành Tư pháp phát động, tổ chức.

Các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đạt nhiều thành tích, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua.

Đội ngũ cán bộ tư pháp phải liêm chính, trong sạch

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số nội dung tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, ngành Tư pháp cần tích cực, chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết này gồm 2 nội dung rất quan trọng về cải cách tư pháp và Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai hiệu quả, thiết thực các Kết luận số 83, Kết luận số 84 của Bộ Chính trị.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 cho Bộ Tư pháp. Ảnh: Trọng Đức
 

Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục thể chế hoá các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; tham mưu xây dựng, ban hành các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện pháp luật về Nhà nước pháp quyền XHCN, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật về bảo đảm quyền con người, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành Tư pháp tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Từ đó, bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật, để pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan nhà nước, xã hội và người dân; ngành nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính…

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc quan tâm phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sự phát triển bền vững, sức lan tỏa, động lực trong toàn ngành Tư pháp.

“Muốn như vậy, chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, trong sạch, vững mạnh…” Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Thu Hằng 
 

Chánh án TAND Tối cao: 'Không thể qua vài vụ cụ thể mà đánh giá cả nền tư pháp'

Chánh án TAND Tối cao: ‘Không thể qua vài vụ cụ thể mà đánh giá cả nền tư pháp’

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, không thể nói vi phạm khắp nơi, từ một vài vụ cụ thể mà đánh giá cả một nền tư pháp.