[Infographics] Việt Nam đã có 1.172 ca mắc dịch bệnh COVID-19

Tính đến 18 giờ ngày 27/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.172 ca mắc dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra./.