[Infographics] Dịch COVID-19: Gần 31,7 triệu người đã bình phục

Diễn biến dịch phức tạp buộc nhiều nước châu Âu phải siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn lây lan./.