Video: Thua tiếp Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM nối gót HAGL ‘buông giải’

Video highlights Than Quảng Ninh 2-1 TP.HCM

Video: Thua tiếp Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM nối gót HAGL 'buông giải' - 1Video: Thua tiếp Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM nối gót HAGL 'buông giải' - 2