Tiết lộ mức lương khủng trong hoàng cung Trung Quốc xưa

Nhiều người nghĩ rằng Hoàng đế thường được xem như ngồi trên núi vàng núi bạc của cả thiên hạ. Vì vậy, các phi tần, thê thiếp của nhà vua đều sẽ được hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng, tiêu tiền không cần nghĩ. (Ảnh minh họa)Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ đó, các hậu phi trong lịch sử Trung Hoa vốn không có quyền tự do tiêu xài tiền bạc mà cũng chỉ được phát bổng lộc ở một mức nhất định. (Ảnh minh họa)Theo quy chế của Thanh cung, hậu cung của các vị Hoàng đế chỉ được phép có 1 Hoàng hậu, 1 Hoàng Quý phi, 2 Quý phi, 4 Phi, 6 Tần. Các cấp bậc thấp hơn như Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng tuy không giới hạn số lượng nhưng cũng không thể lựa chọn một cách tùy tiện. (Ảnh minh họa)Mỗi hàm phi vị khác nhau sẽ được hưởng thụ những đại ngộ khác nhau. Người được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất trong hậu cung Thanh triều (chỉ tính riêng các thê thiếp của Hoàng đế) nghiễm nhiên sẽ là Hoàng hậu. Dựa vào ghi chép của Thanh cung, Hoàng hậu mỗi năm được hưởng 1000 lượng bạc. (Ảnh minh họa)Nếu quy chuẩn ra tiền hiện đại sẽ ứng với khoảng 36.000 USD (tương đương 828 triệu đồng), nghĩa là xấp xỉ với khoảng 70 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Hưởng mức đãi ngộ cao thứ hai là các vị Hoàng Quý phi với 800 lượng bạc mỗi năm, tương đương khoảng 30.000 USD/năm, khoảng 58 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Bậc thứ 3 là Quý phi với 600 lượng bạc, tương đương với khoảng 22.000 USD/năm, xấp xỉ với khoảng 44 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Những người ở hàng Phi vị sẽ được hưởng bổng lộc 300 lượng bạc/năm, tương đương 11.000 NDT/năm, ứng với khoảng 22 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Những phi tử mang Tần vị thường được cấp phát 200 lượng bạc mỗi năm, xấp xỉ với khoảng 15 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Quý nhân trong hậu cung Thanh triều mỗi năm được cấp 100 lượng bạc làm bổng lộc, tương đương 25.000 NDT/năm, ứng với mức lương 2000 NDT/tháng, xấp xỉ với khoảng 7 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)Thu nhập của các thái giám dưới triều nhà Thanh đều có quy định rõ ràng, cấp bậc càng cao thì thu nhập càng nhiều. Thu nhập hàng tháng cao nhất của một thái giám là 8 lượng bạc, 8 đấu gạo, 1 quan 300 văn tiền. (Ảnh minh họa)Nếu tính 1 lượng bạc là 400 NDT, 1 kg gạo là khoảng 6 NDT (gần 20.000 đồng) thì thu nhập hàng tháng cao nhất của thái giám là khoảng 4000 NDT (khoảng 14 triệu đồng) và tối thiểu là khoảng 1100 NDT (hơn 3,6 triệu đồng). (Ảnh minh họa)Video: Nhà vua Thái Lan ban danh hiệu Hoàng hậu cho một nữ tướng. Nguồn: VTV24