Đố bạn di chuyển 4 que diêm để tạo thành 5 hình tam giác

Những que diêm xếp thành hình dưới đây. Người chơi hãy tìm cách di chuyển 4 que diêm để tạo thành 5 hình tam giác thay vì 3 hình như ban đầu.

Đố bạn di chuyển 4 que diêm để tạo thành 5 hình tam giác - 1

 

Lưu ý, người chơi chỉ được phép di chuyển 4 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.