Trực tiếp cuộc tranh luận tay đôi cuối cùng giữa hai ông Trump-Biden

8 giờ sáng ngày 23/10 (9 giờ tối theo giờ Mỹ), cuộc tranh luận tay đôi cuối cùng giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden sẽ diễn ra tại tiểu bang Tennessee, dưới sự điều phối của nhà báo Kristen Welker thuộc hãng tin NBC.

Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ đã công bố 6 chủ đề chính của cuộc tranh luận này, gồm dịch COVID-19, các vấn đề sắc tộc, biến đổi khí hậu, những vấn đề liên quan tới các gia đình Mỹ, vấn đề an ninh quốc gia và năng lực lãnh đạo.

Dự kiến cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút.