Trắng đêm cùng nhân viên hotline thông tin cứu hộ miền Trung

TTO – 990 trường hợp được cập nhật, 120 ca đã được cứu hộ thành công, 2.000 tình nguyện viên tham gia, đó là thành quả sau 5 ngày đi vào hoạt động của hệ thống thông tin cứu hộ miền Trung http://cuuhomientrung.info.