Ông Hoàng Đạo Cương làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định 1635/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội.

Ông Cương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng phòng Thiết kế, Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa – Thông tin; Trưởng phòng Nghiên cứu bảo tồn di tích, Viện bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bốn Thứ trưởng bao gồm: ông Tạ Quang Đông, bà Trịnh Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Hùng và ông Hoàng Đạo Cương.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế