Lợi nhuận 9 tháng cao gấp 20 lần kế hoạch, May mặc Bình Dương (BDG) xin ý kiến cổ đông nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền lên 50%

CTCP May mặc Bình Dương (mã chứng khoán BDG) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thay đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2020. Nội dung trình ĐHĐCĐ lần này về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 từ 5%/vốn điều lệ lên mức 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức của năm 2020 vào tháng 12 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến vào ngày 9/11 tới đây, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến tháng 11/2020.

Mới đây May mặc Bình Dương cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu giảm sút nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể doanh thu thuần quý 3/2020 của BDG đạt 327,4 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm tới 24% nên lợi nhuận gộp xấp xỉ cùng kỳ, ghi nhận 61,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 1 nửa xuống còn 2,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi âm 5,7 tỷ đồng, do trong kỳ công ty không ghi nhận khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư âm 8,4 tỷ đồng như trong quý 3/2019.

Đáng chú ý, chi phí QLDN giảm mạnh 60% xuống mức 16,1 tỷ đồng. Kết quả BDG ghi nhận 25,6 tỷ đồng lãi quý 3/2020, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2019. Theo giải trình từ phía công ty, do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên chính sách thưởng của Công ty có giảm trích tiền lương tháng 13 trong quý 3 năm nay nên chi phí giảm so với cùng kỳ và làm tăng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BDG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 899 tỷ đồng và 78 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 10,7% so với cùng kỳ 2019. Năm 2020 BDG đặt mục tiêu doanh thu 712 tỷ đồng, LNST đạt 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 96% so với kết quả đạt được năm 2019. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, BDG đã vượt 26% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao gấp 19,5 lần kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận 9 tháng cao gấp 20 lần kế hoạch, May mặc Bình Dương (BDG) xin ý kiến cổ đông nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền lên 50% - Ảnh 1.

Vân Thu

Theo Nhịp sống kinh tế