VNM, VTX, VCX, TVP, DFC, MRF, PTE, VPR, YBM, KTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.896.453 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/10 đến 24/11/2020.

CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX): CTCP Kho vận Miền Nam (STG) đã mua 1.923.146 cp trong tổng số 3.355.571 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 19.539.896 cp (tỷ lệ 93,17%). Giao dịch thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2020.

CTCP Xi măng yên Bình (VCX): CTCP Kinh doanh xi măng Miền Bắc đã mua 637.520 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 16.622.926 cp (tỷ lệ 62,66%). Giao dịch thực hiện từ 11/9 đến 8/10/2020.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 140.528 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 175.373 cp (tỷ lệ 1,58%). Giao dịch thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2020.

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC): Ông Phan Thanh Việt, cha ông Phan Tấn Bình – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 560.000 cp. Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/10 đến 20/11/2020.

CTCP Merufa (MRF): Bà Trần Thị Thanh Thúy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 149.000 cp trong tổng số 166.900 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/10 đến 20/11/2020.

CTCP Xi măng Phú Thọ (PTE): Ông Triệu Quang Thuận, Chủ tịch HĐQT, đã mua 209.400 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.451.650 cp (tỷ lệ 11,97%). Giao dịch thực hiện từ 18/9 đến 16/10/2020.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 199.450 cp (tỷ lệ 4,79%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM): Ông Đỗ Thanh Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.948.439 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.400.740 cp (tỷ lệ 9,8%) lên 3.349.179 cp (tỷ lệ 23,42%). Giao dịch thực hiện ngày 19/10/2020.

CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường (KTT): Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 445.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KTT, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Nhàn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 240.000 cp. Trước giao dịch bà Nhàn không sở hữu cổ phiếu nào.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế