VIB hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 30/10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hơn 924 triệu cổ phiếu VIB do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phát hành sẽ hủy đăng ký giao dịch tại thị trường UPCoM kể từ ngày 30/10/2020. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của VIB trên UPCoM là 29/10. 

Lý do hủy đăng ký giao dịch là ngân hàng VIB đã được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Cụ thể, ngày 16/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với mã chứng khoán VIB, số lượng niêm yết là hơn 924,49 triệu cp.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 4.025 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.637 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì ở mức 40%. Chi phí dự phòng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. ROE bình quân đạt 28,9%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng VIB đạt trên 213 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 151 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao gần gấp 3 lần so với trung bình ngành. Tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%, giảm so với quý 2.

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ