Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát triển đô thị thông minh bền vững là hết sức cần thiết!

Cách đây hơn 1 năm, chủ trương phát triển đô thị thông minh đã được Việt Nam chính thức đưa vào Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án 950) và ban hành Nghị quyết số 50, ngày 17/4/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị.

Vì vậy, để gắn sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển đô thị thông minh với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đã đồng chủ trì xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN (ASCN) năm 2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 2 hoạt động chính.

Thứ nhất là tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 của Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN 2020 theo hình thức trực tuyến ngày 17/7 vừa qua. Thứ hai là tổ chức Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 do Ban Kinh tế Trung ương đóng vai trò tổ chức chính, Bộ Xây dựng đồng chủ trì với chủ đề “Đô thị Thông minh – hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển Bền vững vì một ASEAN Gắn kết và Chủ động Thích ứng” ngày 22/10.

“Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra và tác động tiêu cực trên toàn cầu, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhất là đối với các quốc gia có biển dẫn đến yêu cầu phát triển đô thị thông minh bền vững là hết sức cần thiết” – Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Diễn đàn.

Câu hỏi lớn được đặt ra là, làm thế nào để quá trình đô thị hóa và quá trình chuyển đổi số giúp các quốc gia tận dụng được những cơ hội về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên, hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường và giảm tải các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội?

Để giúp trả lời cho câu hỏi này, năm 2018, Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN (ASCN) đã được lập ra với vai trò một diễn đàn hợp tác giữa những thành phố của 10 quốc gia thành viên ASEAN nhằm hướng tới những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và bền vững với 26 đô thị thành viên.

Diễn đàn cũng là dịp để các nhà lãnh đạo quốc gia và các đô thị ASEAN cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài ASEAN tìm thấy được những thông tin, những giải pháp, và những cơ hội hợp tác để phát triển đô thị thông minh hiệu quả.

“Tôi tin tưởng rằng, với cách tiếp cận bền vững và bao trùm trong quá trình phát triển đô thị thông minh, thông qua ASCN và quan hệ đối tác năng động giữa các Thành phố thông minh ASEAN và với các đối tác quốc tế cần được tiếp tục” – ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

H.S

Theo Báo dân sinh