Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đoàn các Binh đoàn thuộc Bộ Quốc phòng vào viếng. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Đoàn các Binh đoàn thuộc Bộ Quốc phòng vào viếng. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 3.

Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào viếng. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 4.

Đoàn Tổng Cục chính trị do Thượng tướng Đỗ Căn dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Hải Sơn

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dành 1 phút mặc niệm anh linh các liệt sĩ. Clip: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 5.

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vào viếng

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 7.

Đoàn Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng,  Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 8.

Đoàn cán bộ các ban ngành địa phương Quảng Trị. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 9.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 10.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vào viếng. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 11.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 12.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 13.

Đoàn Bộ Kế hoạch Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Hải Sơn-Thanh Long

Clip: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 14.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 15.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 16.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 17.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 18.

Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vào viếng. Ảnh: Hải Sơn-Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 19.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 20.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 21.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 22.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 23.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 24.

Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 25.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 26.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 27.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 28.

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 29.

Đoàn Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vào viếng. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 30.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng anh linh 22 liệt sĩ. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 31.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 32.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn chia buồn,động viên từng gia đình thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 33.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Ảnh, clip: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 34.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Ảnh, clip: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 35.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng Ban Lễ tang Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; ông Hoàng Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Lễ tang… cùng các thành viên khác chuẩn bị cho Lễ viếng. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 36.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chuẩn bị vào bắt đầu lễ viếng 22 liệt sĩ. Ảnh, clip: Thanh LongBan Tổ chức dặn dò thân nhân các liệt sĩ trước khi bắt đầu Lễ viếng. Clip: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 37.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 4 động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 38.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 39.

Những em bé tuổi còn quá nhỏ nhưng đã phải trải qua nỗi đau mất cha. Ảnh: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 40.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 41.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 42.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 43.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 44.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên, chia sẻ đau thương, mất mát của thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 45.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 46.

Thân nhân các liệt sĩ có mặt tại Lễ viếng và truy điệu. Ảnh, clip: Thanh Long

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 47.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 48.

Thân nhân các liệt sĩ túc trực bên linh cữu. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 49.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 50.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 51.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 52.

Thân nhân các liệt sĩ túc trực bên linh cữu. Ảnh: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 53.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 54.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 55.

Ảnh: Thanh HiếuTừ sớm đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Nhà thi đấu đa năng để hoàn tất các khâu cuối cùng, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng.

Phóng viên Hải Sơn cho biết: Theo kế hoạch, sáng nay (22/10), tại Nhà thi đấu đa năng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn KT-QP 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 10 giờ. Lễ truy điệu và đưa tang các liệt sĩ diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ.

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 56.

Truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 hy sinh VOV.VN – Ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Phóng viên VOV đang có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị – nơi diễn ra Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Hướng Hóa – cho biết, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, đồng đội và gia đình đã có mặt từ rất sớm để đưa tiễn các anh về với đất mẹ.

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 57.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 58.
 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 59.

Ảnh: Hải Sơn

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dành 1 phút mặc niệm anh linh các liệt sĩ. Clip: Hải Sơn

 Trực tiếp: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 60.