Nợ xấu TPBank tăng nhanh

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho thấy, tổng nợ xấu tính đến 30/9 là hơn 1.970 tỷ đồng, tăng 60% so với thời điểm cuối 2019 (hơn 1.235 tỷ đồng). Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 27% lên hơn 569,5 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 82% lên hơn 555 tỷ đồng, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 76% lên hơn 846 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức gần 1,3% hồi đầu năm lên gần 1,8%.

Nợ xấu TPBank tăng nhanh - 1

Tổng nợ xấu TPBank tăng 60% lên hơn 1.970 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tại thời điểm cuối quý III tăng 15% lên hơn 110.340 tỷ đồng. Trong đó cho vay các tổ chức kinh tế cá nhân trong nước đạt trên 108.208 tỷ đồng, cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá hơn 734,5 tỷ đồng, cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư hơn 68 tỷ đồng, cho vay các tổ chức, cá nhân nước ngoài hơn 1.328 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng 26% so cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 3.023 tỷ đồng và gần 2.420 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm hơn 3.600 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương hơn 8.711 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 287 tỷ đồng.

Tính riêng quý III, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế hơn 791 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ.

Thêm điểm đáng lưu ý, tuy TPBank ghi nhận lợi nhuận tăng song chi phí dự phòng rủi ro lại giảm 7% trong quý III và giảm 23% trong 9 tháng đầu năm.

TPBank là ngân hàng thương mại cổ phần, ra đời từ 5/2008 với các cổ đông chiến lược như Doji, FPT, Tài chính IFC, Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore… Hết quý III/2020, tổng tài sản của TPBank tăng 18% so với đầu năm, lên mức 193,461 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 16%, trong khi các khoản lãi, phí phải thu tăng 39%, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 14%, tiền vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 8%…

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TPBank đang giao dịch mức 25.000 đồng/cổ phiếu (chốt ngày 21/10) giảm 2,5% so phiên liền trước. Tuy vậy tính từ đầu năm (1/1- 21/10), mã TPB tăng 18,76%, tức mỗi cổ phiếu thêm gần 4.000 đồng.