Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi trước thuế 400 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 37,7% trong khi tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 26% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 424 tỷ đồng, tăng 67,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,3%.

Nhựa Tiền Phong cho biết, ngoài nguyên nhân doanh thu tăng, thì giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh đã làm cho chi phí giá vốn giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ.

Các khoản doanh thu, chi phí tài chính không có nhiều biến động. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng đột biến từ 107 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 202 tỷ đồng quý 3 năm nay. Dù vậy, kết quả Nhựa Tiền Phong vẫn ghi nhận lãi gần 138 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 67,5% so với quý 3 năm ngoái.

Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi trước thuế 400 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nhựa Tiền phong đạt 3.394 tỷ đồng, đi ngang so với doanh thu 3.388 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Trong kỳ, chi phí giá vốn, chi phí tài chính và cả chi phí bán hàng đều giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp đôi.

Trong đó chi phí tài chính giảm được 24,6 tỷ đồng chủ yếu từ giảm trả lãi tiền vay. Tính đến 30/9/2020 Nhựa Tiền Phong còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.002 tỷ đồng (giảm 360 tỷ đồng so với đầu năm) và 40 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn (giảm 90 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2020 Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế 400 tỷ đồng, hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi trước thuế 400 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm - Ảnh 2.

BCTC ghi nhận, đến 30/9/2020 Nhựa Tiền Phong còn 563 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 941 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt 2.682 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu là 1.178 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối kỳ đạt 4.146 tỷ đồng.

Mạnh Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế