[Infographics] Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.