Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi 39 tỷ đồng quý 3 chủ yếu từ nguồn thu phí BOT

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 – cũng là quý kỷ niệm 1 năm sau khi công ty đổi tên từ cái tên ban đầu gắn liền với Hầm Hải Vân.

Về lịch sử hình thành, năm 2014 Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được cổ phần hóa sau đó giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán HHV. Đến tháng 7/2019, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả sau khi CTCP Tập đoàn Đèo Cả nắm cổ phần chi phối.

Về tái cơ cấu, từ công ty chuyên về sửa chưa, bảo dưỡng hầm đường bộ Hải Vân với số vốn vỏn vẹn 79,3 tỷ đồng, khi về tay Đèo Cả đã thực hiện hoán đổi công nợ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp 30 lần, xấp xỉ 2.474 tỷ đồng, và mới đây nhất đã tăng vốn điều lệ lên gần 2.674 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý 3 vừa qua doanh thu công ty đạt 295 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 39 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 31,7 tỷ đồng.

Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi 39 tỷ đồng quý 3 chủ yếu từ nguồn thu phí BOT - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu công ty đạt hơn 844 tỷ đồng. Tổng LNST 9 tháng đầu năm 2020 đạt 65,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 54,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ việc thu phí trạm BOT đạt gần 643 tỷ đồng, đóng góp 76% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bảo dưỡng hầm, đường đạt gần 107 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ hoạt động xây lắp (chiếm hơn 10%), mảng dịch vụ trung chuyển và doanh thu khác.

Về cơ cấu lợi nhuận gộp, trong tổng số 468 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm, riêng mảng thu phí BOT đã đóng góp phần lớn.

Tính đến 30/9/2020 Công ty Đèo cả còn 196 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt 3.975 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 2.674 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 31.371 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế