Gánh nặng chi phí lãi vay, Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) lỗ 53 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 1.200 tỷ đồng

CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (mã chứng khoán NCP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong khi quý 3 năm ngoái Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ gộp hơn 36 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ do giá vốn cao hơn doanh thu, thì quý 3 năm nay Nhiệt điện Cẩm Phả vẫn lãi gộp gần 30 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong quý 73,4 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong số này, riêng chi phí lãi vay đã hơn 68,4 tỷ đồng – nguyên nhân chủ yếu do Nhiệt điện Cẩm Phả còn khoản vay nợ lớn. Tính đến 30/9/2020 Nhiệt điện Cẩm Phả còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.471 tỷ đồng (giảm 371 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.700 tỷ đồng (giảm 235 tỷ đồng so với đầu năm).

Trừ thêm chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế, phí khác, quý 3 Nhiệt điện Cẩm Phả đã lỗ hơn 52,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ hơn 115 tỷ đồng – giảm được một nửa.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) lỗ 53 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 3.098 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ và lỗ hơn 116,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơn 79,7 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Số lỗ này góp phần nâng tổng lỗ lũy kế của công ty lên 1.189 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 780 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 1.970 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế