Danameco tiếp tục báo lãi đậm nhờ sản xuất khẩu trang mùa COVID-19

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 207 tỷ đồng, tăng cao gấp 3,3 lần so với quý 3/2019. Giải trình nguyên nhân doanh thu tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước, phía Danameco cho biết, sự bùng phát của dịch Covid 19 trong năm 2020 đã khiến nhu cầu các sản phẩm như khẩu trang, trang phục chống dịch tăng mạnh.

Bên cạnh đó, cầu thị trường tăng cao đã mang đến cơ hội tăng trưởng đột biến cho doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ ở mức 83 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng mạnh gấp 2,6 lần cùng kỳ lên 3,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng gấp 4,6 lần và tăng gấp rưỡi quý 3/2019, lần lượt chiếm 16,7 tỷ và 6,5 tỷ đồng.

Danameco tiep tuc bao lai dam nho san xuat khau trang mua COVID-19
 

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí thuế, DNM ghi nhận lãi sau thuế 4,8 tỷ đồng, gấp 8 lần so với con số lãi gần 60 triệu đồng của cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, DNM ghi nhận doanh thu 574 tỷ đồng, tăng cao gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với con số hơn 3 tỷ năm ngoái, theo đó DNM đã vượt 27% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của DNM gấp 2,3 lần so với hồi đầu năm lên 490 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng gấp 2,5 lần lên 96,6 tỷ đồng và tài sản cố định hữu hình tăng gấp 4 lần lên 108 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 2,7 lần lên 183 tỷ và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng gấp 12 lần lên gần 31 tỷ đồng.