Cuba hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ VIII

Theo báo chí chính thức Cuba số ra ngày 21/10, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã họp bàn về các vấn đề sẽ được trình bày tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021.

Dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Raul Castro, Bộ Chính trị Cuba đã tiến hành thảo luận và đánh giá văn kiện mang tên “Đánh giá về chính sách cán bộ Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản, các đoàn thể, Nhà nước và Chính phủ. Vai trò của Đảng trong việc đạt kết quả vượt trội.”

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng điều hành một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về 4 dự luật sẽ được đệ trình để thông qua trong phiên họp thường kỳ của quốc hội dự kiến diễn ra tại thủ đô La Habana vào ngày 28/10 tới đây, bao gồm Luật Cơ quan ngoại giao, Luật Tổ chức và chức năng của Hội đồng Bộ trưởng, Luật Bãi nhiệm những người được bầu vào các cơ quan chính quyền nhân dân và Luật về Chủ tịch nước và phó chủ tịch nước cộng hòa.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đây đều là những nội dung mới trong Hiến pháp 2019 của Cuba liên quan việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp cao cho tới việc phân cấp quản lý tại cấp chính quyền địa phương theo hướng lấy các đơn vị cấp quận, huyện làm nền tảng.

Với mục đích thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình kiện toàn các dự luật, cũng như thúc đẩy văn hóa pháp lý của nhân dân, cơ quan lập pháp Cuba cũng đã cung cấp các bản in và bản điện tử toàn văn của các tài liệu nói trên và địa chỉ điện tử để người dân có thể đóng góp và gửi ý kiến của mình về nội dung các tài liệu trên./.