Chủ tịch ADB kêu gọi các nước Đông Nam Á mở rộng đầu tư để thu hẹp khoảng cách số

Ngày 21/10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tổ chức hội nghị chuyên đề Phát triển Đông Nam Á đầu tiên nhằm mục đích cung cấp quan điểm về các vấn đề phát triển then chốt hiện nay. Sự kiện này cũng tập trung hỗ trợ thông tin cho các quốc gia trong quá trình phục hồi từ những tác động kinh tế và xã hội do đại dịch Covid-19.

Tại đây, Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng khi các nền kinh tế phục hồi sau giai đoạn đại dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch ADB nhấn mạnh: “Chúng ta phải thu hẹp khoảng cách số và mở rộng các khoản đầu tư hiện thời cho hạ tầng kỹ thuật số”. Ông cũng đưa ra các cách thực hiện, bao gồm: xây dựng thêm hạ tầng băng thông rộng di động với chất lượng cao, bảo đảm phạm vi bao phủ cũng như khả năng tiếp cận internet với chi phí phù hợp.

Lý giải về điều này, ông Masatsugu Asakawa khẳng định: “Những bước đi này sẽ có thể tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế và giáo dục, cũng như tiếp cận các dịch vụ tài chính. Đồng thời, những khoản đầu tư này sẽ giúp các quốc gia được trang bị tốt hơn để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập và bất bình đẳng cơ hội đang trầm trọng thêm từ giai đoạn đại dịch”.

Theo đó, ông Asakawa cũng chỉ ra 5 lĩnh vực chính sách then chốt có thể hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á khi các quốc gia trong khu vực quay trở lại con đường tăng trưởng bền vững:

Thứ nhất, mở rộng các hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để thu hẹp “khoảng cách số”, từ đó giải quyết tình trạng bất bình đẳng vùng miền và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng hơn. Đồng thời, khắc phục vấn đề an ninh mạng.

Thứ hai, thúc đẩy những khoản đầu tư dẫn dắt các hoạt động kinh tế hướng tới những thông lệ carbon thấp và thích ứng nhằm hỗ trợ việc phục hồi xanh và thích ứng.

Thứ ba, cải thiện kết nối kỹ thuật số xuyên biên giới, các hệ thống hải quan điện tử và các hệ thống theo dõi hàng hóa điện tử nhằm tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực.

Thứ tư, tăng cường năng lực thể chế để huy động các nguồn lực trong nước tài trợ cho các dịch vụ công, đồng thời bảo đảm tính bền vững của nợ.

Cuối cùng, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng dựa trên công nghệ bằng việc nuôi dưỡng, phát triển và gia tăng quy mô của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng tinh thần khởi nghiệp và công nghệ, với sự hỗ trợ của một hệ sinh thái kinh doanh, học thuật và tài chính tổng hợp.

Đại diện ADB kết luận, số hóa đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của quá trình phục hồi kinh tế trong dài hạn của các nước khu vực Đông Nam Á. Do vậy, cần tìm cách thúc đẩy phục hồi kinh tế thông qua sáng tạo kỹ thuật số, tạo dựng một môi trường ứng dụng công nghệ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc phục hồi xanh và thúc đẩy các hoạt động đầu tư thân thiện với khí hậu và môi trường.

Q.L

Theo Nhịp sống kinh tế