Xúc động hình ảnh lực lượng cứu nạn nỗ lực cứu người trong mưa lũ