Vĩnh Hoàn (VHC): Kinh doanh chứng khoán có lãi nhẹ, 9 tháng lợi nhuận giảm về 552 tỷ đồng

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đã công bố BCTC quý 3/2020 với doanh thu thuần giảm nhẹ 4% về 1.816 tỷ, LNST giảm 31% về 175 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu Công ty giảm 11% xuống còn 5.094 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thành phẩm và bán hàng hoá giảm đáng kể so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu phụ phẩm tăng từ mức 701 tỷ lên 833 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ dù không đáng kể song cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Trong kỳ, Công ty có nỗ lực tiết giảm chi phí, bao gồm chi phí lãi vay giảm 35%, chi phí bán hàng giảm 37%. Khấu trừ, VHC báo lãi sau thuế 552 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.

Đặt kế hoạch cho năm 2020, VHC lần đầu tiên đưa ra 2 kịch bản, trong đó với kịch bản tiêu cực 9 tháng đầu năm, VHC đã thực hiện được 79% chỉ tiêu doanh thu và 69% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Vĩnh Hoàn (VHC): Kinh doanh chứng khoán có lãi nhẹ, 9 tháng lợi nhuận giảm về 552 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của VHC ghi nhận gần 7.008 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức 1.440 tỷ đồng. Nợ phải trả của VHC tương ứng giảm về 1.619 tỷ đồng.

Được biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, trong kỳ VHC có đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tính đến cuối quý 3/2020 là 128 tỷ đồng, tăng so với giá gốc. Hiện, 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của VHC là Sữa Việt Nam (VNM), FPT và Hoà Phát (HPG).

Vĩnh Hoàn (VHC): Kinh doanh chứng khoán có lãi nhẹ, 9 tháng lợi nhuận giảm về 552 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ