Vietinbank Securities lãi quý 3 đạt 16,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2019

Vietinbank Securities (Mã CK: CTS) công bố báo cáo hoạt động quý 3/2020 với lợi nhuận đạt 16,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực của Vietinbank Securities trong quý 3 có vai trò không nhỏ từ hoạt động tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 65 tỷ đồng, trong khi lỗ FVTPL chỉ 51 tỷ đồng. Tính chung trong quý 3, lãi ròng FVTPL của Vietinbank Securities đạt 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi FVTPL của công ty chưa đến 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi từ cá tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) trong quý 3 đạt 5,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước Vietinbank Securities không ghi nhận lãi AFS.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng đạt gần 5 tỷ đồng, trong khi quý 3/2019 không phát sinh lãi HTM. Danh mục HTM của Vietinbank Securities hiện có 481 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Diễn biến sôi động của thị trường trong quý 3 cũng giúp doanh thu các hoạt động như môi giới, lưu ký, lãi các khoản cho vay và phải thu của Vietinbank Securities tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính tới cuối quý 3, dư nợ cho vay của Vietinbank Securities đạt 784 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm.

Dù đạt kết quả tích cực trong quý 3 nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietinbank Securities chỉ đạt 26,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 250 đồng.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ