Việt Nam sẽ được nhận hơn 51 triệu USD nếu giảm 10,3 triệu tấn CO2 đến năm 2025

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến ngày 22/10 sẽ có buổi ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA) với Ngân hàng Thế giới (WB) – cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác carbon Lâm nghiệp (FCPF).

Với thỏa thuận ERPA, nếu Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết này thì từ nay cho đến năm 2025, 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế cam kết giảm 10,3 triệu tấn CO2 và Quỹ FCPF sẽ chi trả cho Việt Nam 51,5 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và là quốc gia thứ 5 trên toàn cầu ký kết thỏa thuận ERPA. Các thỏa thuận chi trả giảm phát thải là công cụ mới nhằm khuyến khích quản lý đất đai bền vững ở quy mô lớn và giúp kết nối các quốc gia với các nguồn tài trợ khác về khí hậu.

Đến nay, nguồn kinh phí cam kết đóng góp cho FCPF để chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện chi trả cho dịch vụ giảm phát thải từ rừng đã lên tới 1,3 tỷ USD. Đây là cơ hội lớn cho các nỗ lực đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và tái tạo rừng với phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

ERPA cho biết, thời điểm tính kết quả lượng giảm phát thải được tính từ 1/2/2018 (thời điểm Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ được FCPF thông qua) đến 31/12/2024, và được chia thành 3 kỳ báo cáo với thời gian và lượng giảm phát thải tối thiểu.

Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam, bà Carolyn Turk kết luận, thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện quan trọng cho Việt Nam trong việc huy động nguồn lực mới cho công tác bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng và quản lý rừng bền vững. Từ đó, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Kết quả giảm phát thải WB thực hiện thẩm định, xác minh kết quả và thanh toán, chi trả sau mỗi kỳ báo cáo như sau:

Năm 2021: 15 triệu USD, tương ứng với 3 triệu tấn CO2e.

Năm 2023: 20 triệu USD, tương ứng với 4 triệu tấn CO2e.

Năm 2025: 16,5 triệu triệu USD, tương ứng với 3,3 triệu tấn CO2e.

Hai bên đều nhất trí nếu có lượng bán bổ sung sẽ ưu tiên cho WB. Hai bên cũng sẽ đàm phán, thống nhất lượng bán bổ sung và đơn giá bán trong quá trình thực hiện ERPA. Việc triển khai ERPA cũng sẽ tạo ra nguồn tài chính bổ sung mới, nâng cao thu nhập cho chủ rừng và góp phần đầu tư cho các hoạt động giảm mất rừng, suy thoái rừng.

Q.L

Theo Nhịp sống kinh tế