Thêm một trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đây là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thứ 3 được cấp phép hoạt động. Trước đó vào năm 2019, một trung tâm tại TP.HCM, một tại Hà Nội cũng đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trung tâm thực hiện đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ LĐ-TB&XH, tư vấn trước và sau kiểm định.

Trung tâm có 10 kiểm định viên nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trụ sở tại Khu công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ông Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nguyên giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM là giám đốc trung tâm.

Trước đó, năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành thông tư qui định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 8 tiêu chí và 50 tiêu chuẩn đánh giá toàn diện hoạt động, đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện có nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang trong quá trình kiểm định chất lượng.

Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp

TTO – Ông Trương Anh Dũng – tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH – trao đổi với Tuổi Trẻ về đào tạo nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay.