Sẽ lấy ý kiến góp ý rộng rãi với các bản mẫu SGK

Bộ GD-ĐT dự kiến lấy ý kiến góp ý rộng rãi với các bản mẫu SGK khi Hội đồng thẩm định đánh giá Đạt và trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Trong báo cáo mới đây gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 1, Bộ GD-ĐT cho biết đã chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả, đúng quy định. 

Theo Bộ GD-ĐT, các nhà trường phải xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở. Nhà trường và giáo viên giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.

{keywords}
Học sinh lớp 1 sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học. Ảnh: Thanh Hùng

Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Các trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Nhà trường chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Các Sở GD-ĐT được yêu cầu tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý kiến phản ánh về Bộ GD-ĐT. 

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đã tập trung chỉ đạo các nhà xuất bản, tác giả viết sách giáo khoa thực hiện các giải pháp linh hoạt, đa dạng để kịp thời hỗ trợ địa phương và giáo viên khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Các Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên chủ động lựa chọn ngữ liệu khác phù hợp (nếu cần thiết) để tổ chức dạy học cho học sinh.

Lấy ý kiến rộng rãi về bản mẫu SGK mới

Qua thực tế thực hiện việc thẩm định SGK lớp 1 và những vướng mắc cần được bổ sung hoàn thiện, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa theo Thông tư số 33/2017/TT để khắc phục một số vướng mắc liên quan đến thẩm định SGK lớp 2, lớp 6.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay Bộ GD-ĐT đang tiếp tục nghiên cứu để bổ sung các quy định về việc tổ chức thực nghiệm khi biên soạn sách giáo khoa.

Đồng thời, Bộ dự kiến tổ chức đọc phản biện độc lập các bản mẫu SGK khi Hội đồng đánh giá Đạt và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các lực lượng xã hội trước khi Bộ trưởng ký ban hành. Việc lấy ý kiến trên Cổng thông tin của Bộ sẽ tương tự như quy trình lấy ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ngân Anh

Bộ GD-ĐT nói về phương án sửa sách giáo khoa Cánh Diều

Bộ GD-ĐT nói về phương án sửa sách giáo khoa Cánh Diều

Về hướng sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều, theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thì Bộ GD-ĐT sẽ cho in thêm một tài liệu chỉnh sửa đi kèm và phát miễn phí cho tất cả học sinh, giáo viên.