Quảng Bình thực hiện ‘nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó’