[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX