[Photo] Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến, bắt đầu vận chuyển hàng cứu trợ