Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng