Ông Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sáng 21/10, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền quân và dân trong tỉnh.

Ông Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khai mạc sáng 21/10.

Theo Bí thư Ninh Bình, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,03%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Xây dựng nông thôn mới về đích sớm 2 năm. Tổng thu ngân sách gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước.

Văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, liên tục trong 4 năm gần đây kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, vừa tập trung cao độ phòng, chống khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình diễn ra diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất chương trình hành động thức hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, có tầm nhìn, có khát vọng, có tính khả thi, hướng đến xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quyết tâm về đích nông thôn mới và tự cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình - 2

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội cũng sẽ thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình tham gia góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước thông qua việc tập trung thảo luận dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, mỗi đại biểu phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, năng lực, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII, đồng thời bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới“, bà Hà nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị văn hoá Cố đô Hoa Lư; đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội.

Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng“, bà Hà nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cũng cho biết, trong phiên trù bị Đại hội chiều qua (20/10), các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt.