Nỗ lực đưa hàng hóa, lương thực đến với người dân vùng lũ Quảng Bình