Na Uy và Anh thông báo ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời

Ngày 21/10, Bộ Công nghiệp Na Uy cho biết nước này và Anh đã ký một thỏa thuận tạm thời, có giới hạn để giúp duy trì thông thương hàng hóa trong trường hợp không có thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào đạt được giữa Anh và EU trước cuối năm nay.

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp Na Uy, cả Na Uy và Anh đều nhận thấy việc đạt được một thỏa thuận hậu Brexit vào ngày 1/1/2021 là điều không thực tế và do đó hai bên đã ký một thỏa thuận tạm thời về thương mại hàng hóa.

Na Uy cho biết nước này cũng đã xem xét các giải pháp tạm thời cho trao đổi thương mại dịch vụ và đầu tư giữa hai bên, ngoài thỏa thuận hàng hóa đã công bố trong ngày 21/10.

Tuy Na Uy không phải là thành viên của EU, và Anh đã rời EU vào ngày 31/1 năm nay, song hai nước hiện trao đổi thương mại theo quy định chung của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) bao gồm Liên minh châu Âu và các nước thành viên Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA)./.