Lợi nhuận quý 3 của Vietcombank đi lùi 21%, nợ xấu có dấu hiệu tăng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với thu nhập lãi thuần đạt 8.723 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 2% về 1.257 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 14%, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác giảm 39% xuống 540 tỷ đồng.

Sau khi trừ 4.579 tỷ đồng chi phí, Vietcombank lãi thuần 7.008 tỷ đồng, giảm 10% so cùng kỳ.

Kỳ này, Vietcombank phải trích tới 2.024 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gần 35% so cùng kỳ. 

Do đó, sau cùng Vietcombank lãi ròng 3.991 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ. 

Loi nhuan quy 3 cua Vietcombank di lui 21%, no xau co dau hieu tang
 

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận thuần của Vietcombank giảm gần 2% về mức 21.998 tỷ đồng. Thêm vào đó, với hơn 6.033 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 25%) khiến lợi nhuận sau thuế của nhà băng này chỉ còn 12.779 tỷ đồng, giảm hơn 9% so cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Vietcombank ở mức gần 1,2 triệu tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,6% lên 783.757 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của Vietcombank tăng mạnh gần 36% lên 7.884 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,79% của đầu kỳ lên 1,01%.

Trong đó, nợ nhóm 3 tăng hơn 3 lần lên 2.922 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 1,7 lần, trong khi nợ nhóm 5 giảm 16%, xuống 3.362 tỷ đồng. Mặt khác, nợ cần chú ý tăng 60% lên 4.156 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng tăng gần 6% lên 981.492 tỷ đồng. Ngân hàng đang có lợi nhuận chưa phân phối 38.840 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng 12.181 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 4.995 tỷ đồng.