Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 4/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2020.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (SB1): Ngày 6/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8,4% (01 cổ phiếu nhận 840 đồng). Thời gian thanh toán 16/11/2020.

CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/11/2020.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC): Ngày 23/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/11/2020.

CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/11/2020.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH): Ngày 4/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 4/12/2020.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH): Ngày 3/11  – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/11/2020.

CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,75% (01 cổ phiếu nhận 275 đồng). Thời gian thanh toán 13/11/2020.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 20189 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2020.

Đức Thành

Theo Nhịp sống kinh tế