[Infographics] Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW Y Thanh Hà Niê Kđăm

Ngày 20/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.