Hoạt động môi giới khởi sắc, FPTS báo lãi quý 3 tăng trưởng 125% so với cùng kỳ 2019

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với lợi nhuận sau thuế 47,4 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bứt phá mạnh trong quý 3 chủ yếu đến từ việc lãi FPTPL của FPTS trong quý 3 dương 7,7 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm gần 20 tỷ đồng do ảnh hưởng của sự sụt giảm cổ phiếu MSH. Nếu loại đi biến động của MSH, lợi nhuận đã thực hiện trong quý 3/2020 của FPTS đạt 46,56 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, diễn biến sôi động của thị trường đã giúp doanh thu môi giới FPTS tăng 67% lên 45,4 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng duy trì tốt với 45,7 tỷ đồng. Tính tới cuối quý 3, dư nợ cho vay của FPTS có giá trị 1.866 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPTS đạt 69,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 69% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động môi giới khởi sắc, FPTS báo lãi quý 3 tăng trưởng 125% so với cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ