Giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà để bầu Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá mới

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên làm việc buổi chiều, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII có 49 người, giảm 2 người so với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tương đương 3,92%; tại Đại hội bầu 48 người.

Giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà để bầu Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá mới - 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đảm bảo đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 người, tại Đại hội bầu 48 người. 

Chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII họp Hội nghị lần thứ Nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, các Phó Bí thư, bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.