Davines Art lần 8: ‘Biển sống’ truyền đi thông điệp bảo vệ đại dương