Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam 2020-2025 có gì đặc biệt?

Ngày 21/10, Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, vào ngày 29/10, đơn vị sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tại Nhà khách La Thành (Ba Đình, Hà Nội).

Dự kiến có 250 đại biểu về tham dự Đại hội, trong đó có gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cũng tham gia Đại hội.

Đại hội lần này có những nội dung chính như Báo cáo phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015-2020, triển khai công tác này trong 5 năm tới; Phát biểu chỉ đạo của Trung ương; Tôn vinh 22 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm qua; Các tham luận của tập thể và cá nhân; Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025.

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam 2020-2025 có gì đặc biệt? - 1

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu trong Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người làm báo trong cả nước, được tổ chức đúng vào dịp các cấp Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban tổ chức cho biết thông qua Đại hội Thi đua yêu nước, khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng cấp Hội, từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở, với phương châm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, đại hội cũng là dịp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội nói chung và đội ngũ những người làm báo nói riêng về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.