ACB, SPI, TVC, FID, DIH, TCM, ND2, TMS, YBM, L10, DDM, THB, AFX, NDP, FDG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Quỹ ngoại First Burns Investments Limited đã bán 29.048.780 cp và quỹ Asia Reach Investments Limited đã bán 10.905.420 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 3 quỹ liên quan từ 304.060.454 cp (tỷ lệ 14,07%) xuống 264.106.254 cp (tỷ lệ 12,21%). Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2020.

CTCP SPI (SPI): Ông Phạm Quốc Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 208.400 cp, nâng lượng sở hữu từ 671.300 cp (tỷ lệ 3,99%) lên 879.700 cp (tỷ lệ 5,23%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2020.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Công ty Tùng Trí Việt sở hữu 14.604.073 cp (tỷ lệ 33,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID): Bà Nguyễn Tạ Trúc Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.686.200 cp (tỷ lệ 11,41%). Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2020.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Ôngh Trần Đình Huy, con ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT – đã mua 597.335 cp (tỷ lệ 10,11%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Huy không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2020.

CTCP Dệt may – Đầu Tư – Thương mại Thành Công (TCM): Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.167.910 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.381.844 cp (tỷ lệ 10,298%). Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2020.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc (ND2): Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 132.310 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ND2, cùng thời gian, ông Đinh Tuấn Anh – kế toán trưởng – đăng ký bán toàn bộ 375.300 cp (tỷ lệ 0,75%). Ông Ứng Hồng Vận, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 416.052 cp (tỷ lệ 0,83%).

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 9.096.303 cp (tỷ lệ 12,915%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 19/11/2020.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM): Ông Đỗ Thanh Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 940.192 cp, nâng lượng sở hữu từ 460.548 cp (tỷ lệ 3,22%) lên 1.400.740 cp (tỷ lệ 9,8%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/10/2020.

CTCP Lilama 10 (L10): Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng đã mua 779.869 cp trong đợt chào mua công khai 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.047.259 cp (tỷ lệ 10,7%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 16/10/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu L10, cùng thời gian, ông Đặng Văn Long đã mua 2 triệu cp trong đợt chào mua công khai, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.999.498 cp (tỷ lệ 40,85%).

Trong khi đó bà Lê Thị Tiệp đã bán toàn bộ 685.449 cp (tỷ lệ 6,93%) cho ông Đặng Văn Long và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/10/2020.

CTCP Hàng hải Đông Đô (DDM): Ông Cao Tiến Dũng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 296.300 cp (tỷ lệ 2,42%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 17/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DDM, cùng thời gian, ông Nguyễn Duy Luân, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 800.000 cp. Trước giao dịch ông Luân sở hữu 853.562 cp (tỷ lệ 6,97%).

CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB): Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 130.150 cp (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 16/10/2020.

CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang (AFX): Ông Trần Xuân Phúc, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Phúc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 19/11/2020.

CTCP Dược phẩm 2-9 (NDP): CTCP Xây dựng thương mại dịch vụ G.B Sài Gòn đã mua 286.175 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.770.568 cp (tỷ lệ 24,96%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2020.

CTCP Docimexco (FDG): Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.675.960 cp (tỷ lệ 20,27%). Giao dịch thực hiện ngày 9/10/2020.

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế