49 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Về số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.929 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (168 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (12.678 ca) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (1.083)./.