Trung ương Đoàn chia sẻ mất mát với gia đình liệt sĩ ở thủy điện Rào Trăng 3

TTO – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “san sẻ yêu thương vì miền Trung ruột thịt”, chương trình đã quyên góp tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá hơn 20 tỉ đồng.