Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm thành lập Báo Quân đội nhân dân