12 năm túng thiếu, vay lãi khắp xóm cho con đi học

TTO – Nhận tin trúng tuyển vào đại học, người mẹ suy nghĩ và cứ nài nỉ con hãy chọn làm công nhân, vì nhà đã quá cơ cực.